Vietnam Leading Company in IT Services | BPO | Digital Solutions

Dịch vụ
img11

SAP Consultants
Embedded Software
Mobile & Web App
ERP & CRM
Testing

Software Development

img11

IT Helpdesk/Technical Support
IT Onsite Service
Mechanical Engineer
24/7 Support

IT Service

img11

Data Entry/Call Center/ Customer Support
Image Processing
Language Service/AI OCR
Data Ananlytic/BA

BPO/KPO

img11

UI/UX Design
Web & App Design
Product Design
Branding/Portfolio
2D/3D

Creative Design

img11

IT Helpdesk/Technical Support
IT Onsite Service
Mechanical Engineer
24/7 Support

Language Service

img11

IT Helpdesk/Technical Support
IT Onsite Service
Mechanical Engineer
24/7 Support

Software Testing QA/QC

Giải pháp phần mềm của chúng tôi
Automotive
Công nghệ xe hơi tự lái (Autosar, Drivetec, etc.)
ERP/CRM
Giải pháp chuyển đổi số toàn diện cho doanh nghiệp (POS, CRM, DMS, etc.)
Datatrans
Giải pháp dữ liệu thông minh (Data Lake, AI OCR, Smart Data, etc.)
RPA
Quy trình tự động (Tự động hóa quy trình robot)

Khách hàng của chúng tôi

Dự án điển hình
Thiết kế UI/UX
Dịch thuật chuyên ngành
Xử lý hình ảnh
Ứng dụng mobile/web
Phát triển phần mềm nhúng
Phát triển offshore

Tin Tức Nổi Bật